Pro- en disclaimer

Proclaimer

Website

Teamdriver is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website. Wij doener alles aan om de informatie juist en actueel te houden. Mocht je eenpagina of een document vinden waarvan je vermoedt dat die onjuisteinformatie bevat, dan stellen wij het bijzonder op prijs wanneer je onsinformeert via info@teamdriver.com. Houd er rekening mee dat wij je op de website kort en krachtig willeninformeren. Teksten zijn niet bedoeld om heel precies rechten vast teleggen.Teamdriver verwijst ook naar andere sites. Hier gaan wij uiteraardzorgvuldig mee om. Teamdriver is niet verantwoordelijk voor de inhoud vanwebsites waar wij naar verwijzen. Mochten wij verwijzen naar een websitemet onjuiste informatie, dan horen wij dit graag via info@teamdriver.com.

Overige berichten

Teamdriver hanteert voor de afhandeling van e-mail en papieren brieven de volgende servicenormen: uiterlijk binnen vijf werkdagen na ontvangst krijg je een ontvangstbevestiging. Vanzelfsprekend krijg je zo snel mogelijk een antwoord op jouw vraag. Als wij je geen antwoord kunnen geven binnen de afgesproken termijn, krijg je hierover tijdig bericht. 

Disclaimer e-mail

Nederlandse versie:
De informatie verzonden in onze e-mailberichten is vertrouwelijk en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Teamdriver, niet toegestaan. Teamdriver staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mailbericht, noch voor tijdige ontvangst daarvan. Teamdriver kan niet garanderen dat een verzonden e-mailbericht vrij is van virussen, noch dat e-mailberichten worden overgebracht zonder inbreuk of tussenkomst van onbevoegde derden. Indien het e-mailbericht niet aan jou is gericht, verzoeken wij je vriendelijk doch dringend het e-mailbericht te retourneren aan de verzender en het origineel en eventuele kopieën te verwijderen en te vernietigen. Teamdriver hanteert bij de uitoefening van haar werkzaamheden algemene voorwaarden, waarin een beperking van aansprakelijkheid is opgenomen. De algemene voorwaarden worden je op verzoek kosteloos toegezonden.

English version:
The information contained in this communication is confidential and is intended solely for the use of the individual or entity to whom it is addressed. You should not copy, disclose or distribute this communication without the authority of Teamdriver. Teamdriver is neither liable for the proper and complete transmission of the information contained in this communication nor for any delay in its receipt. Teamdriver does not guarantee that the integrity of this communication has been maintained nor that the communication is free of viruses, interceptions or interference. If you are not the intended recipient of this communication please return the communication to the sender and delete and destroy all copies. In carrying out its engagements, Teamdriver applies general terms and conditions, which contain a clause that limits its liability. A copy of these terms and conditions is available on request free of charge.

Nieuwsgierig geworden?

Boek een demo

Laten we bespreken tegen welke uitdagingen jouw team aanloopt.

  • We komen graag in gesprek over jouw uitdagingen en beantwoorden dan je vragen.
  • Natuurlijk zijn alle gesprekken vertrouwelijk en vrijblijvend.

We komen graag met je in contact.