Interview

Maak samenwerken bespreekbaar!

Je hebt veel te winnen als je ervaart dat de samenwerking in je team niet helemaal lekker loopt. Door de samenwerking vaker expliciet  bespreekbaar te maken open je de weg naar meer succes én meer plezier in je team.

Geschreven door Petra Homan

Samenwerken is altijd al cruciaal geweest om organisaties succesvol te laten zijn. In een tijd dat medewerkers vaker van baan veranderen, het werk met minder mensen gedaan moet worden als gevolg van krapte op de arbeidsmarkt én uitdagingen complexer worden, wordt goede samenwerking belangrijker dan ooit! Michiel Rijneke, directeur Teamdriver: “Om met elkaar meters te maken moeten én kunnen teamleden zélf meer regie voeren op een verbetering van de samenwerking”.

Moeilijke gesprekken

Je herkent het vast; je merkt dat de samenwerking niet helemaal lekker loopt en toch ontloop je het gesprek erover. Althans, met degene die erbij betrokken is. Waarom? Vaak ligt het gevoelig en is het lastig om erover te praten. Terwijl je ook weet dat de samenwerking alleen kan verbeteren als je de issues die in de weg zitten bespreekbaar maakt. Ook als het onderwerp ervaren wordt als ‘lastig te bespreken’. Misschien zelfs vooral dan!

“Als je de samenwerking regelmatig bespreekt, wordt het steeds makkelijker.”
Michiel Rijneke

Michiel Rijneke

Michiel Rijneke

Directeur Teamdriver

Vertrouw het team

Michiel vervolgt: “Ik denk dat het ontzettend belangrijk is dat we erop vertrouwen dat teams veel zélf kunnen oplossen. En ook zelf het beste weten wat ze nodig hebben om de volgende stap te zetten in hun samenwerking. Dus zonder tussenkomst van bijvoorbeeld een externe coach. En mét middelen die helpen de samenwerking bespreekbaar te maken. Denk bijvoorbeeld aan instrumenten die inzichtelijk maken wat lekker loopt in het team en wat in de weg zit: Hoe vinden de teamleden dat het gaat? Waar zitten eventuele frustraties en knelpunten? Zijn er issues die meer aandacht vragen? Of zijn we allemaal happy? Dat kunnen lastige onderwerpen zijn om te bespreken. Maar ze zijn ontzettend belangrijk voor de teamprestaties. Dus mijn advies is: leg het op tafel en maak het bespreekbaar.”

Tip: zet samenwerken op de agenda

Samenwerken is natuurlijk niet iets wat, eenmaal besproken, weer van de agenda verdwijnt. Het behoeft constante aandacht. Zet het bespreken van de samenwerking daarom op de agenda. Als daarin een soort van ritme ontstaat, wordt het steeds gemakkelijker om issues met elkaar te bespreken en er afspraken over te maken.

Praktisch inzetbaar

Teamdriver richt zich op een pragmatische aanpak voor het verbeteren van de samenwerking binnen teams. Michiel: “Wij zijn ervan overtuigd dat het team zélf aan de slag moet kunnen met het verbeteren van de samenwerking. Daarom staan praktische inzetbaarheid en het stimuleren van het gesprek centraal bij het ontwikkelen van onze instrumenten.” Michiel vervolgt: “En dat was nog best een lastige keuze. Want tijdens ons onderzoek dat vooraf ging aan het ontwikkelen van de instrumenten hebben we ook ontdekt dat er heel veel tegenstrijdigheden te vinden zijn over wat centraal moet staan in succesvolle samenwerking. Wij zijn ervan overtuigd dat een pragmatische aanpak het beste werkt. En daar helpen wij teams graag mee.”

Start!

Dus: Ga met je team het gesprek aan. Spreek uit wat uitgesproken moet worden. Maak afspraken met elkaar en spreek elkaar hierop aan. Zoek samen de best werkende formule voor jouw team. Want voor elk team geldt: wat werkt, dat werkt. En wat niet (meer) werkt, niet (meer) doen.

Open het gesprek

Wat loopt er lekker en wat zit ons in de weg?
Het Teamsentiment maakt in één oogopslag duidelijk wat besproken moet worden.

Verken samen het speelveld

 Wat is het doel? Welke individuen zijn betrokken? Wat is de teamsamenstelling?
Met het Teamcanvas leg je het samen op tafel. 

Heb je vragen?

We komen graag met je in gesprek!

Contact

Op zoek naar meer succes met je team?

Wil je meer informatie of Teamdriver zelf ervaren? Vul hiernaast je naam, mailadres en telefoonnummer in. Dan nemen we contact met je op.

Naam(Vereist)
Toestemming(Vereist)