Aan de slag

Samen resultaten behalen!

Wil je aandacht besteden aan de samenwerking, ga dan het gesprek aan met je team. Maak bespreekbaar wat op dit moment in dit team een vlotte samenwerking in de weg staat. 

De instrumenten van Teamdriver kan je gebruiken als opening of leidraad voor dit gesprek.

Instrumenten die helpen om de  samenwerking binnen teams bespreekbaar te maken

Teamdriver samenwerken individueel en teamprofiel

Teamcanvas

Bij de start van een team of een project is het belangrijk om goed te verkennen hoe het speelveld er uit ziet en elkaar snel te leren kennen en begrijpen. Wat is het doel? Welke individuen zijn betrokken? Wat is de teamsamenstelling? Laat iedereen vertellen wat zijn/haar bijdrage aan het doel zal zijn, waar hij/zij energie van krijgt of juist niet en welke behoefte en verwachtingen er zijn. Op die manier ontstaat onderling begrip. Bij veel teams zal het verstandig zijn om dit niet alleen bij de start, maar periodiek te bespreken.

Het Teamcanvas helpt bij het in kaart brengen van deze karakteristieken van je teamsamenwerking. Het Teamcanvas bestaat uit acht vragen. Het is een snelle analyse, een momentopname door het team van de teamsamenwerking. Hang het Teamdriver Teamcanvas op de muur of werk online (bijvoorbeeld met Miro of Microsoft Whiteboard).

Teamsentiment

Veel teamleden vinden het spannend om te bespreken wat hen dwars zit. Kleine ergernissen kunnen daardoor na verloop van tijd grote frustraties worden. Het is belangrijk snel op tafel te hebben wat besproken moet worden om goed te kunnen samenwerken. Het Teamsentiment helpt daarbij.

Met een periodieke meting (online vragenlijst) monitort een team de ontwikkeling van het eigen sentiment: hoe vinden de teamleden dat het gaat? Ieder teamlid vult de teamsentiment vragenlijst anoniem in op het Teamdriver platform. Zo krijgt het team een zuiver beeld van wat er speelt. Waar zit de ontevredenheid? Waar het enthousiasme? Door de meest opvallende uitkomsten te bespreken die succes in de weg staan, kunnen afspraken gemaakt worden. Afspraken die ervoor zorgen dat het sentiment – en dus de samenwerking – verbetert.

Teamdriver teamsentiment
Teamdriver cirkel

Teamcirkel

Het realiseren van een doel verloopt via verschillende stappen. In feite zijn het logische fasen van verandering. Regelmatig ontstaan in teams discussies die te maken hebben met een verschil van inzicht over de fase of stap waar het project zich in bevindt. Of datgene wat in die fase of stap moet gebeuren. Omdat er geen universele logica wordt gevolgd, praat iedereen vooral vanuit zijn of haar eigen ervaring en overtuiging. Appels worden dan met peren vergeleken.

Teamdriver heeft in de Teamcirkel een unieke, universele logica uitgewerkt die bestaat uit 16 uitdagingen die altijd worden doorlopen bij een verandering. Dat herkenbare model zorgt ervoor dat teamleden een constructief gesprek voeren over waar het project staat en wat er moet gebeuren. Loopt de samenwerking vast? Met de Teamcirkel komt er weer beweging in!

Teamprofiel

Als je in gesprek gaat in het team wil je het ook hebben over de kwaliteiten van de teamleden en hoe je die optimaal kunt benutten in het werk. Dit onderdeel vraagt van teamleden om zich kwetsbaar op te stellen. Dat kan veel onzekerheid en daarmee geslotenheid met zich mee brengen.

Het Teamprofiel maakt duidelijk in welke fase van het werk teamleden in hun kracht zitten. Daardoor wordt in het gesprek direct de relatie gelegd tussen de kwaliteiten van teamleden en datgene wat op dit moment nodig is op de werkvloer.

Ieder teamlid vult een vragenlijst in op het Teamdriver platform. Zo krijgen de teamleden een individueel profiel en krijgt het team een teamprofiel. Door dit te bespreken kunnen afspraken gemaakt worden. Afspraken die ervoor zorgen dat de samenwerking verbetert.

Teamdriver samenwerken individueel en teamprofiel
Kracht van herhaling

Duurzaam succesvolle teams

Je kunt Teamcanvas, Teamsentiment, Teamcirkel en Teamprofiel los van elkaar gebruiken om aandacht te geven aan een specifieke uitdaging. Wil je als team duurzaam aandacht geven aan de samenwerking, dan kun je de instrumenten structureel inbedden in je dagelijkse werkzaamheden.

Wil je hierbij extra ondersteuning, neem dan contact op.

Nieuwsgierig geworden?
We komen graag met je in gesprek!

Contact

Op zoek naar meer succes met je team?

Wil je meer informatie of Teamdriver zelf ervaren? Vul hiernaast je naam, mailadres en telefoonnummer in. Dan nemen we contact met je op.

Als alle velden ingevuld zijn, kan je het formulier versturen.